Vážení zákazníci, prosíme v případě dorazů nás kontaktovat na email: info@perfect-dress.eu reagujeme ihned, odpovíme nejpozději do 12 hodin. Často jsme zahlceny dotazy a nestíháme všechny telefonické hovory vyřizovat. Děkujeme za pochopení. Tým Perfect Dress EU.

Vrátenie a Výmena tovaru

Vrátenie a Výmena tovaru

 1. VÝMENA TOVARU

Môže sa stať, že nevyberiete vhodnú veľkosť, padnúce farbu, alebo dokonca model. V takom prípade Vám ponúkame možnosť bezproblémové výmeny tovaru do 14 dní ZADARMO! Len hradíte za poštovné, kedy odosielate tovaru.

Tovar bude prijaté len a len vtedy, keď bude odoslaný v pôvodnom obale, s kompletným obsahom a nebude javiť známky opotrebenia, používania či pranie, nebude zapáchať cigaretovým dymom, parfumy ani ničím iným (vrátane jeho doplnkov). Beriete na vedomie, že ak vrátený tovar bude poškodený, nekompletný, nosiť známky používania (napr. Zápach parfumu, stopy kozmetiky) tovar bude odoslaný späť na Vaše náklady. Balík by mal byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

K vrátenému tovaru priložte prosím:

 • účtenku (faktúru, alebo objednávku)

Zakúpený tovar je potrebné odoslať na adresu:

Perfect Dres EÚ, Modenská 697/4, 109 00, Praha 15 - Horní Měcholupy

Prípadné rozdiely v cene výrobkov budú riešené doplatkom, či vrátením rozdielu, podrobnosti Vám oznámi vždy pred odoslaním pracovník.

V prípade, že chýba tovar na výmenu, internetový obchod Perfect Dress EÚ vracia Vám náležitosti za tovar tak rýchlo, ako je to len možné (zvyčajne v priebehu 14 dní, počítané odo dňa prijatia zásielky). Náležitosti za vrátený tovar vyplácame na číslo účtu, ktoré bolo uvedené vo formulári, prípadne pri platbe kartou na e-shope, vrátime finančné prostriedky späť cez platobnú bránu.

2. VRÁTENIE TOVARU 

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), ponúkame Vám, ako kupujúcemu - spotrebiteľovi (nákup nie je na firmu / IČO) právo odstúpiť od zmluvy s písomným vyhlásením, v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť odoslaný najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty na uvedenú adresu. Termín 14 dní sa počíta od dňa doručenia tovaru.

Zakúpený tovar je potrebné odoslať poštou na adresu: 

Perfect Dres EÚ, Modenská 697/4, 109 00, Praha 15 - Horní Měcholupy

K vrátenému tovaru priložte prosím:

Vrátený tovar by mal byť zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. Takto vrátený tovar bude prijaté iba vtedy, keď bude nepoužitý, čisté, bez zápachu, s kompletným nepoškodeným obsahom a v pôvodnom obale (napr. Originálne etikety, štítky, originálny obal, sáčok a krabice). Kupujúci berie na vedomie, že ak vrátený tovar bude poškodený, nekompletný, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, tovar bude odoslaný späť kupujúcemu na jeho náklady.

Kupujúci-spotrebiteľ berie na vedomie, že ak vrátený tovar bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté alebo nárok na neuznanie vratky. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kupujúci zodpovedá za škodu spôsobenú pri preprave v dôsledku nevhodného obalu, predávajúci vráti v takom prípade kupujúcemu spotrebiteľovi kúpnu cenu zníženú o náhradu škody alebo si vyhradzuje právo vratku neprijať. Pri splnení týchto podmienok a po doručení zásielky predávajúcemu bude uskutočnené s kupujúcim finančné vysporiadanie podľa vzájomnej dohody. Náklady spojené s vrátením tovaru (predovšetkým poštovné) ponesie kupujúci.

Rezignovať je možné z celej objednávky alebo jej časti. Internetový obchod Perfect Dress EÚ vracia Zákazníkovi platbu za odoslaný tovar tak rýchlo, ako je to len možné (zvyčajne v priebehu 14 dní, počítané odo dňa prijatia zásielky). Platbu za vrátený tovar vyplácame na číslo účtu, ktoré bolo uvedené vo formulári o vrátenie tovaru, prípadne pri platbe kartou na e-shope, môžeme vrátiť peniaze späť cez platobnú bránu.

Neprijímajú žiadne zásielky na dobierku.

 1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní
 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
 • odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.
 1. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy
 • poskytovanie služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
 • dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom,
 • dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré kupujúci z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,
 • dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,
 • dodávke novín, periodík alebo časopisov,
 • dodanie digitálneho obsahu, pokiaľ nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 1837 občianskeho zákonníka.
 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať vyhlásenie o odstúpení v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 2. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na e-mailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
 3. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
 4. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenia od zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peněžena prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
 5. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
 6. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
 7. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotřebené a neznečistené a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
 8. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim .
PerfectDress.eu nájdete na GLAMI.sk ThePay – Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, QR platba, Equa Bank, Bitcoin