Vrácení a Výměna zboží

 1. VÝMĚNA ZBOŽÍ

Může se stát, že nevyberete vhodnou velikost, padnoucí barvu, nebo dokonce model. V takovém případě Vám, jako kupujícímu - spotřebiteli (nákup není na firmu / IČO) nabízíme možnost bezproblémové výměny zboží do 14 dnů ZDARMA! Jenom hradíte za poštovné, kdy odesíláte zboží.

Zboží bude přijato pouze a jen tehdy, když bude odesláno v původním obalu, s kompletním obsahem a nebude jevit známky opotřebení, používání či praní, nebude zapáchat cigaretovým kouřem, parfémy ani ničím jiným (včetně jeho doplňků). Berete na vědomí, že pokud vracené zboží bude poškozeno, nekompletní, špinavé, nosit známky používání (např. zápach parfému, stopy kosmetiky) zboží bude odesláno zpět na Vaše náklady. Balík by měl být zabalen tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

K vracenému zboží přiložte prosím:

 • účtenku (fakturu, nebo objednávku)

Zakoupené zboží je třeba odeslat na následující adresu: (vrátit zboží osobně nelze)

Perfect Dress EU, Modenská 697/4, 109 00, Praha 15 - Horní Měcholupy

Případné rozdíly v ceně výrobků budou řešeny doplatkem, či vrácením rozdílu, podrobnosti Vám sdělí vždy před odesláním pracovník.

V případě, že chybí zboží na výměnu, internetový obchod Perfect Dress EU vrací Vám náležitosti za zboží tak rychle, jak jen to je možné ( obvykle v průběhu 14 dní, počítáno ode dne přijetí zásilky). Náležitosti za vrácené zboží vyplácíme na číslo účtu, které bylo uvedeno ve formuláři, případně při platbě kartou na e-shopu, vrátíme finanční prostředky zpět přes platební bránu.

2. VRÁCENÍ ZBOŽÍ 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), nabízíme Vám, jako kupujícímu - spotřebiteli (nákup není na firmu / IČO) právo odstoupit od smlouvy s písemným prohlášením, ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty na uvedenou adresu. Termín 14 dní se počítá od dne doručení zboží.

Vrácené zboží by mělo být zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Takto vrácené zboží bude přijato pouze tehdy, když bude nepoužité, čisté, bez zápachu, s kompletním nepoškozeným obsahem a v původním obalu (např. originální etikety, štítky, originální obal, sáček a krabice). Kupující bere na vědomí, že pokud vracené zboží bude poškozeno, špinavé, nekompletní, opotřebeno či částečně spotřebováno, zboží bude odesláno zpět kupujícímu na jeho náklady.

Zakoupené zboží je třeba odeslat na následující adresu:

Perfect Dress EU, Modenská 697/4, 109 00, Praha 15 - Horní Měcholupy (vrátit zboží osobně nelze)

K vracenému zboží přiložte prosím:

Požadujete jiné řešení? Napište nám! Je možné ušetřit čas a domluvit se například na kompenzaci a vrátit část platby zpět, případně na jiném řešení k Vaší spokojenosti, aby zboží nebylo nutné vracet. Většinou jsme ochotni vrátit zpět až 25% z kupní ceny a to vše k Vaší spokojenosti. Před vrácením zboží doporučujeme navštívit krejčovství. V některých případech úprava kousku je výhodnější a nejlepší řešení, zejména u šatů, obleků a podobně.

Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, špinavé či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé anebo nárok na neuznání vratky. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody anebo si vyhrazuje právo vratku nepřijmout. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Náklady spojené s vrácením zboží (především poštovné) ponese kupující.

Rezignovat je možno z celé objednávky nebo její části. Internetový obchod Perfect Dress EU vrací Zákazníkovi platbu za odeslané zboží tak rychle, jak jen to je možné (obvykle v průběhu 14 dní, počítáno ode dne přijetí zásilky). Platbu za vrácené zboží vyplácíme na číslo účtu, které bylo uvedeno ve formuláři o vrácení zboží, případně při platbě kartou na e-shopu, můžeme vrátit peníze zpět přes platební bránu.

Nepřijímáme žádné zásilky na dobírku.

Nepřevzetí balíku není odstoupení od kupní smlouvy. V tomto případě budeme vyžadovat úhradu vynaložených nákladů. Nepřevzetí zásilky je ze strany klienta Porušení kupní smlouvy.


Pokud po odečtení vráceného zboží nesplňuje hodnota ponechaného zboží limit pro dříve uplatněnou objemovou nebo věrnostní slevu, nebo jiný slevový či dárkový kupón, bude hodnota této slevy odečtena od vrácené částky.

Pokud byl ke zboží poskytnut dárek, darovací smlouva se ruší a jste povinni nám dárek vrátit zpět se zbožím. Pokud tak neučiníte, hodnota dárku bude odečtena z částky, kterou vám vyplatíme.

V případě, že zákazník uplatnil v objednávce Dopravu zdarma při nákupu nad 1999,- Kč (80,-€) a při vrácení části objednávky zbylá část objednávky nedosáhne částky 1999,- Kč (80,-€) bude při vrácení peněz odečteno 89 ,- Kč (4,-€) za poštovné jako by se stalo v případě, že zákazník neobjedná nad 1999,- Kč (80,-€)

Zakoupené plavky, punčochy, spodní prádlo, erotické oblečení a pomůcky a další obdobné produkty intimního charakteru z hygienických důvodů není možné vrátit ani reklamovat. "Dle ustanovení § 1837, písm. g) zákona č. 89/2012, občanského zákoníku “nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienického důvodu jej není možné vrátit.”

VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZDARMA:

Pouze produkty s příznakem "Vrácení zdarma" a zároveň s dostupností "Skladem v Praze" Můžete vrátit, nebo vyměnit zdarma, tedy náklady za přepravu zboží neseme my. Hodnota takových produktů v objednávce musí být nad 1000,- Kč (40,-€) 

Vrácení a výměna  zdarma je také nabízeno vždy u vybraných výrobců. Takové produkty mají vždy štítek "Vrácení Zdarma"

Příklad takových produktů zde:

https://www.perfect-dress.eu/vyprodej/

Zboží bude třeba zabalit a balíček odevzdat na kterékoliv pobočce Zásilkovny a sdělit kód pro zpětnou zásilku. Napište nám a kód Vám odešleme obratem emailem.

Pro odstoupení od kupní smlouvy Vrácení zdarma platí stejná pravidla a postupy jako v případě odstoupení od kupní smlouvy v zákonem stanovené lhůtě (do 14 dní od převzetí zboží)

Upozorňujeme, že možnost vrácení zboží můžeme bezdůvodně kdykoliv zamítnout.

K vracenému zboží přiložte prosím:

 • účtenku (fakturu, nebo objednávku)

V případě nedodržení podmínek si vyhrazujeme právo vrácené zboží odmítnout a Vaše odstoupení od kupní smlouvy neakceptovat.

Vždy Vás požádáme o přiložení faktury a příslušného formuláře do balíčku. Vrácení ani výměna zboží bez příslušného formuláře není možná.

PRODLOUŽENÁ LHŮTA PRO VRÁCENÍ A VÝMĚNU:

DOPLŇĚK JE MOŽNÉ OBJEDNAT POUZE V KOŠÍKU SPOLEČNĚ SE ZBOŽÍM.

U nás máte nadstandardní možnost zakoupit možnost vrácení a výměnu zboží až do 30 dnů od převzetí zboží.
Každý doplněk (za 149,- Kč) se vztahuje pouze na jedno zboží, nikoliv na celou objednávku.
Každý doplněk (za 149,- Kč) je možné využít u objednávky pouze jednou. 

Nově spotřebiteli nabízíme nadstandardní možnost vrátit zboží i po uplynutí zákonem stanovené 14-denní lhůty, a to až do 30 dní od převzetí zboží. V tomto případě však požadujeme: vrácené zboží musí být v perfektním stavu, včetně kompletního příslušenství a v nepoškozeném originálním obalu. V opačném případě můžeme vrácené zboží odmítnout. Viz podmínky níže.

Pro odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě (30 dní od převzetí zboží) platí stejná pravidla a postupy jako v případě odstoupení od kupní smlouvy v zákonem stanovené lhůtě (do 14 dní od převzetí zboží), ale v tomto případě navíc bezpodmínečně požadujeme, aby bylo vrácené zboží:

– uvedené do původního stavu, nepoškozené, bez sebemenších známek opotřebení

– dodané kompletně v originálním obalu včetně veškerého příslušenství a dokumentace

– pečlivě zabalené pro ochranu před poškozením

V případě nedodržení těchto podmínek si vyhrazujeme právo vrácené zboží odmítnout a Vaše odstoupení od kupní smlouvy neakceptovat. 

Podrobnější informace v Obchodních podmínkách ZDE

 


 

 1. odstoupení od smlouvy

  1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

  2. V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

  3. Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

  4. Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, o dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit - Zakoupené plavky, punčochy, spodní prádlo, erotické oblečení a pomůcky a další obdobné produkty intimního charakteru z hygienických důvodů není možné vrátit ani reklamovat. "Dle ustanovení § 1837, písm. g) zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, dodávce novin, periodik nebo časopisů, dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

  5. Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2. Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

  6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2. Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

  7. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

  8. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2. Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

  9. My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v podmínkách. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

  10. Vrácené zboží by mělo být zabaleno tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Takto vrácené zboží bude přijato pouze tehdy, když bude nepoužité, čisté, bez zápachu, s kompletním nepoškozeným obsahem a v původním obalu (např. originální etikety, štítky, originální obal, sáček a krabice). Kupující bere na vědomí, že pokud vracené zboží bude poškozeno, špinavé, nekompletní, opotřebeno či částečně spotřebováno, zboží bude odesláno zpět kupujícímu na jeho náklady. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebeno, špinavé či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé anebo nárok na neuznání vratky. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za škodu způsobenou při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu spotřebiteli kupní cenu poníženou o náhradu škody anebo si vyhrazuje právo vratku nepřijmout. Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s kupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody. Náklady spojené s vrácením zboží (především poštovné) ponese kupující.

  11. Nepřijímáme žádné zásilky na dobírku. Nepřevzetí balíku není odstoupení od kupní smlouvy. V tomto případě budeme vyžadovat úhradu vynaložených nákladů. Nepřevzetí zásilky je ze strany klienta Porušení kupní smlouvy. Pokud po odečtení vráceného zboží nesplňuje hodnota ponechaného zboží limit pro dříve uplatněnou objemovou nebo věrnostní slevu, nebo jiný slevový či dárkový kupón, bude hodnota této slevy odečtena od vrácené částky. Pokud byl ke zboží poskytnut dárek, darovací smlouva se ruší a jste povinni nám dárek vrátit zpět se zbožím. Pokud tak neučiníte, hodnota dárku bude odečtena z částky, kterou vám vyplatíme. V případě, že zákazník uplatnil v objednávce Dopravu zdarma při nákupu nad 1999,- Kč (80,-€) a při vrácení části objednávky zbylá část objednávky nedosáhne částky 1999,- Kč (80,-€) bude při vrácení peněz odečteno 89 ,- Kč (4,-€) za poštovné jako by se stalo v případě, že zákazník neobjedná nad 1999,- Kč (80,-€) Zakoupené plavky, punčochy, spodní prádlo, erotické oblečení a pomůcky a další obdobné produkty intimního charakteru z hygienických důvodů není možné vrátit ani reklamovat. "Dle ustanovení § 1837, písm. g) zákona č. 89/2012, občanského zákoníku “nelze odstoupit od smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienického důvodu jej není možné vrátit.”

  12. VRÁCENÍ A VÝMĚNA ZDARMA: Pouze produkty s příznakem "Vrácení zdarma" a zároveň s dostupností "Skladem v Praze" Můžete vrátit, nebo vyměnit zdarma, tedy náklady za přepravu zboží neseme my. Hodnota takových produktů v objednávce musí být nad 1000,- Kč (40,-€) Vrácení a výměna zdarma je také nabízeno vždy u vybraných výrobců. Takové produkty mají vždy štítek "Vrácení Zdarma" Příklad takových produktů zde: https://www.perfect-dress.eu/vyprodej/ Zboží bude třeba zabalit a balíček odevzdat na kterékoliv pobočce Zásilkovny a sdělit kód pro zpětnou zásilku. Napište nám a kód Vám odešleme obratem emailem. Pro odstoupení od kupní smlouvy Vrácení zdarma platí stejná pravidla a postupy jako v případě odstoupení od kupní smlouvy v zákonem stanovené lhůtě (do 14 dní od převzetí zboží). V případě nedodržení podmínek si vyhrazujeme právo vrácené zboží odmítnout a Vaše odstoupení od kupní smlouvy neakceptovat. Vždy Vás požádáme o přiložení faktury a příslušného formuláře do balíčku. Vrácení ani výměna zboží bez příslušného formuláře není možná.

  13. PRODLOUŽENÁ LHŮTA PRO VRÁCENÍ A VÝMĚNU: DOPLNĚK JE MOŽNÉ OBJEDNAT POUZE V KOŠÍKU SPOLEČNĚ SE ZBOŽÍM. U nás máte nadstandardní možnost zakoupit možnost vrácení a výměnu zboží až do 30 dnů od převzetí zboží. Každý doplněk (za 149,- Kč) se vztahuje pouze na JEDNO ZBOŽÍ, nikoliv na celou objednávku. Nově spotřebiteli nabízíme nadstandardní možnost vrátit zboží i po uplynutí zákonem stanovené 14-denní lhůty, a to až do 30 dní od převzetí zboží. V tomto případě však požadujeme: vrácené zboží musí být v perfektním stavu, včetně kompletního příslušenství a v nepoškozeném originálním obalu. V opačném případě můžeme vrácené zboží odmítnout. Viz podmínky. Pro odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě (30 dní od převzetí zboží) platí stejná pravidla a postupy jako v případě odstoupení od kupní smlouvy v zákonem stanovené lhůtě (do 14 dní od převzetí zboží), ale v tomto případě navíc bezpodmínečně požadujeme, aby bylo vrácené zboží: – uvedené do původního stavu, nepoškozené, bez sebemenších známek opotřebení – dodané kompletně v originálním obalu včetně veškerého příslušenství a dokumentace – pečlivě zabalené pro ochranu před poškozením V případě nedodržení těchto podmínek si vyhrazujeme právo vrácené zboží odmítnout a Vaše odstoupení od kupní smlouvy neakceptovat.

ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio banka, QR platba, Equa bank, Bitcoin